logo Sysmex
decoration

Sysmex CZ s.r.o., Brno - Husovice, Elgartova 683/4, PSČ 614 00, IČ: 27752356, DIČ: CZ27752356
Office: +420 548 216 855, Fax: +420 548 216 343, E-mail: objednavky@sysmex.cz,
Technická podpora (Hotline): + 420 534 008 543

O společnosti Sysmex


Společnost Sysmex se po celých 40 let od svého vzniku drží odkazu svých zakladatelů – vytváření moderních inovativních hodnot a současné budování důvěry a vědomí spolehlivosti vůči svým partnerům. Cílem společnosti Sysmex je zavádění konkrétních řešení pro oblast diagnostiky in vitro tak, aby po všech stránkách vyhověla současným i budoucím požadavkům klinické laboratoře. Tato řešení zahrnují analytické jednotky, které představují ucelenou koncepci ve spojení s organizací, odbornou podporou a zpracováním informací.

Značka Sysmex je synonymem vysoké kvality a spolehlivosti v oblasti laboratorních analytických systémů.

Název SYSMEX je vytvořen slovy SYSTEMATIC MEDICINE a písmeno X symbolizuje neomezený rozvoj a růst. Společnost Sysmex každoročně investuje nemalé prostředky do oblasti vědy a vývoje svých produktů.

Dceřiné společnosti Sysmex CZ s. r. o. a Sysmex Slovakia s. r. o. s pomocí všech našich kolegů chtějí dále šířit a rozvíjet nabídku inovativních technologií v oblasti hematologie, digitální morfologie a urinoanalýzy propojením se systémem edukace v projektu www.mysysmex.com.

laboratoř