Zdá se, že používáte zastaralý a nepodporovaný prohlížeč Internet Explorer. Některé části webu proto nebudou fungovat stejně jako v moderních prohlížečích Firefox, Chrome, MS Edge.

O Sysmexu

Společnost Sysmex [čti sysmex] vznikla v roce 1968 v Japonsku a od té doby pokračuje v tradici odkazu svých zakladatelů: vyvíjí a vyrábí moderní inovativní produkty v oblasti laboratorní diagnostiky. Název Sysmex vznikl spojením několika slov a volně by se dal přeložit jako trvalá snaha o SYStematický přístup v MEdicíně (systematic medicine), konkrétně v diagnostice nejrůznějších onemocnění, přičemž X na konci značí neomezené možnosti rozvoje a touhu dosáhnout dokonalosti – excellence – v daném oboru. Cílem společnosti Sysmex je zavádění komplexních řešení pro oblast diagnostiky in vitro tak, aby po všech stránkách vyhověla současným i budoucím nárokům a trendům klinické laboratoře a aby byla vždy "šitá na míru" konkrétní laboratoři.

Značka Sysmex je synonymem vysoké kvality a spolehlivosti v oblasti laboratorních systémů, zejména v hematologii a močové analýze. Firma investuje značné prostředky do oblasti vývoje nových produktů, cca 100 miliónů eur ročně. V roce 2013 jsme akvizicí získali firmu Partec GmbH, a posílili tak naši pozici na poli průtokové cytometrie, v roce 2017 jsme převzali britskou firmu OGT, Oxford Gene Technology, která se zabývá molekulární diagnostikou. Kromě našich vlastních produktů vyráběných převážně v Japonsku jsme rovněž distributory firem CellaVision, Helena Biosciences Europe a 3DHistech.

Dceřiné společnosti Sysmex CZ s.r.o. a Sysmex Slovakia s.r.o. díky úsilí všech našich kolegů chtějí dále šířit a rozvíjet nabídku inovativních technologií v oblasti hematologie, digitální morfologie, vyšetření tělních tekutin a urinoanalýzy. Nově se zaměřujeme i na oblast onkologické diagnostiky. Propojením projektu My Sysmex se vzděláváním v našich edukačních centrech v Brně a v Praze, které jsou vybavené nejmodernější technologií, nabízíme unikátní cyklus workshopů a postgraduálního vzdělávání. Důvěra a dlouhodobá spolupráce je pro nás nejvyšší prioritou.

Podporujeme finančně Český svaz hemofiliků hemofilici.cz, obecně prospěšnou společnost Asistence asistence.org a snažíme se také zlepšovat informovanost veřejnosti o anémii anemie-info.cz.


O Sysmexu

© 2012–2024 Všechna práva vyhrazena společností Sysmex CZ s.r.o.    |    Vytvořilo studio Dave Design